De laatste tijd is er veel van doen rondom de nieuwe sleepwet. Wat is dit nou eigenlijk? Waar komt deze naam vandaan en wat zijn de gevolgen voor mij?


In dit artikel nemen we kort de voor en nadelen van de zogenaamde sleepwet door om een duidelijker beeld te kunnen schetsen voor u. Het is natuurlijk wel belangrijk dat u weet waar u voor kiest tijdens het referendum, afgezien van het feit dat de overheid al lang een keuze gemaakt heeft.

 

De sleepwet, of officieel de WIV (wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten), maakt het mogelijk om alle communicatie rondom een verdacht persoon te controleren. Op deze manier worden er data verzameld van de verdachte persoon, maar ook van iedereen om hem heen die ook maar iets met hem te maken zou kunnen hebben. U begrijpt wel, dat gaat om enorme hoeveelheden data.

 

De feiten op een rijtje:
De Wet op Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) maakt het mogelijk om alle data die worden verzameld drie jaar vast te kunnen houden.

 • De WIV gaat in op 1 januari 2018.
 • De officiële term voor de sleepwet is: ‘onderzoeksopdracht gericht aftappen, opnemen en afluisteren’.
 • De WIV maakt het mogelijk voor veiligheidsdiensten om al het dataverkeer via kabels af te tappen. Tot op heden was dit alleen gericht toegestaan.
 • De WIV staat alleen het gebruik van extreme afluistermethoden toe als volgens de AIVD de betreffende individuen een gevaar vormen voor de nationale veiligheid.
 • Als duidelijk is dat informatie is verzameld die niet aan de verdachte persoon of personen is gerelateerd, dan moet deze onmiddellijk worden verwijderd.
 • Data die ‘onlosmakelijk zijn verbonden’ aan de verdachte persoon mogen gedurende 3 jaar bewaard worden. Wat deze ‘onlosmakelijkheid’ precies is komt niet duidelijk naar voren in de wet.

De vorige WIV stamt uit 2001, een tijd waarin WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn en dergelijke diensten nog niet bestonden. SMS berichten konden destijds gecontroleerd worden door de overheid, net als telefoongesprekken. In een tijd waarin veel communicatie plaats vindt over het internet en waarbij bovengenoemde diensten gebruik maken van end-to-end encryption is het onmogelijk geworden om dit verkeer te controleren. Er is dus wel degelijk wat te zeggen voor deze nieuwe wet.

 

Pro’s en cons
We zetten het even voor u op een rijtje.
Waarom stemt u voor? Waarschijnlijk om de volgende redenen:

 • De nieuwe bevoegdheden zijn nodig en er is meer controle.
 • Er voorwaarden gelden voor 'onderzoeksopdrachtgerichte interceptie'
 • Het regeerakkoord een 'sleepnet' uitsluit en de toezichthouder overstag ging
 • Het een democratische wet is die na twee jaar wordt geëvalueerd
 • Je de AIVD en MIVD vertrouwt


Waarom stemt u tegen? Waarschijnlijk om de volgende redenen:

 • Er wel degelijk op grote schaal kan worden afgetapt
 • Het toezicht is onvoldoende
 • Ongeëvalueerde bulkdata gedeeld mogen worden met buitenlandse inlichtingendiensten
 • De inlichtingendiensten via-via mogen hacken
 • De bewaartermijn van drie jaar lang is

 

Bronnen: softgiant.nl, tweakers.net